telefon

517 555 195

12 345 06 01

Klaudia Kwit – upadłość konsumencka

Sygnatura postępowania:  VIII GUp 73/21/S

Sąd: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział

Syndyk masy upadłości Klaudii Kwit, osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki ruchomości, za cenę netto nie niższą niż określona poniżej:

Bieżnia domowa magnetyczna  MASTER F04 700,00 zł
Drukarka LASEROWA Samsung Xpress M2026 160,00 zł
Mini kamerka SQ8 Full HD 20,00 zł
Karta pamięci micro SD 32 GB 20,00 zł

 

Osoby zainteresowane winy składać pisemne oferty z podaniem ceny. Syndyk dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Zakupione przedmioty należy odbierać osobiście od upadłego po ustaleniu odbioru z syndykiem. Syndyk nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i innych przepisów.