telefon

517 555 195

12 345 06 01

Klaudia Kwit – upadłość konsumencka

Sygnatura postępowania:  VIII GUp 73/21/S

Sąd: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział

Syndyk masy upadłości Klaudii Kwit, osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki ruchomości, za cenę netto nie niższą niż określona poniżej:

Bieżnia domowa magnetyczna  MASTER F04 700,00 zł
Mini kamerka SQ8 Full HD 20,00 zł
Karta pamięci micro SD 32 GB 20,00 zł

 

Osoby zainteresowane winy składać pisemne oferty z podaniem ceny. Syndyk dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Zakupione przedmioty należy odbierać osobiście od upadłego po ustaleniu odbioru z syndykiem. Syndyk nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i innych przepisów.