telefon

517 555 195

12 345 06 01

Katarzyna Cięciwa - upadłość konsumencka

Sygnatura postępowania:  VIII GUp 116/21/S

Sąd: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział

Syndyk masy upadłości Katarzyny Cięciwy, osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej w Chrzanowie ogłasza konkurs ofert na zakup udziału we współwłasności nieruchomości. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż udziału w wysokości 1/8 we współwłasności nieruchomości objętej KW nr KR1C/00064037/6 stanowiącej lokal mieszkalny przy ul. Puchalskiego 4/25 w Chrzanowie. Sprzedaż odbywa w drodze konkursu ofert z ceną wywoławcza 20 625,00 PLN na warunkach określonych w poniższym regulaminie. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.