telefon

517 555 195

12 345 06 01

Gagatek Janusz - upadłość konsumencka

Sygnatura postępowania:  KR1S/GUp-s/387/2022

Sąd: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział

Syndyk masy upadłości Janusza Gagatka, osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej ogłasza konkurs ofert na zakup prawa własności nieruchomości gruntowej w udziale 1/8 zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem gospodarczo-garażowym składającej się z działek ewidencyjnych nr 1176/6, 1176/7, 1176/8, o łącznej pow. 0,1396 HA położonej w Brzeszczach przy ul. Nosala 28, gmina Brzeszcze, powiat oświęcimski, województwo małopolskie objętą KW nr KR1E/00000947/4 za kwotę netto 92 000,00 zł na warunkach określonych w poniższym regulaminie. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.