telefon

517 555 195

12 345 06 01

Chochorowska Renata – upadłość konsumencka

Sygnatura postępowania:  VIII GUp 999/20

Sąd: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział

Syndyk masy upadłości Renaty Chochorowskiej, osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej ogłasza konkurs ofert na zakup udziału we współwłasności nieruchomości. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż udziału w wysokości 1/5 części we współwłasności zabudowanej nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 189, o pow. 0,05 ha położonej w miejscowości Dębnik nr 18, obręb 0004, Gmina Krzeszowice. Sprzedaż odbywa w drodze konkursu ofert z ceną wywoławcza 46 800,00 PLN na warunkach określonych w poniższym regulaminie. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.