telefon

517 555 195

12 345 06 01

Syndyk

Od 2013 r. posiadam licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego – nr licencji 717. Jestem czynnym syndykiem w licznych postępowaniach upadłościowych.

Zajmuje się również przygotowywaniem wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i poradnictwem na etapie postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacją przedsiębiorców.


Postępowania

KR1S/GUp-s/740/2023
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział
KR1S/GUp-s/387/2022
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział
VIII GUp 62/21/S
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział
VIII GUp 116/21/S
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział